AKTUÁLNĚ 2020
 

Aktuální změny v provozu ordinace s ohledem na současnou situaci

 

Změny jsou v souladu s doporučením SZÚ v souvislostí s epidemií COVID 19 a platí od 16.3. do odvolání
 

Akutní nemocní

Pokud má vaše dítě akutní onemocnění kontaktujte nás telefonicky od 7,00 – 8,00 hod.

tel. 577 042 126

Do čekárny vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a dítě. Udržujte odstup 2 metrů od ostatních; neplatí pro rodinné příslušníky.

Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny.

V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici.

Jste-li v čekárně s akutní respirační infekcí – horečka, kašel, dušnost.

Před vstupem do čekárny zakryjte sobě i dítěti ústa rouškou / vzhledem k nedostatku roušek může být i šátek nebo plena přes ústa a nos /.

Pro případ potřeby si ruce ošetřete dezinfekčním gelem / mějte u sebe /.

Při kýchání a kašli použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu / použitý kapesník vyhoďte do koše/.

 

Preventivní prohlídky.

U dětí do dvou let věku budou probíhat vždy od 8,00 hod. do 10,00 hod.

Očkování se nedoporučuje odkládat.

Při vyšetření u malých dětí použijte vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte.

Preventivní prohlídky ostatních dětí budou posunuty na dobu po skončení nouzového stavu.

Ve Valašských Kloboukách dne 15.3.2020

                                                       MUDr. Eva Janíková v.r.